KAJIAN KEPUASAN PELANGGAN
 

 SELAMAT DATANG

   Para pelanggan yang dihormati,
Unit Komunikasi Korporat ( UKK ), Kementerian Belia dan Sukan sedang berusaha untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu perkhidmatan yang diberikan. Soal selidik ini adalah untuk mendapat maklum balas dan persepsi pelanggan terhadap perkhidmatan yang kami berikan
.

 

Lampiran 3

BAHAGIAN A : MAKLUMAT PELANGGAN

*Ruangan Wajib Diisi

    Nama :
    Email* :
    Umur* :
    Jantina* :
    Alamat* :
    Poskod* :
    Negeri * :  
 
1.
Bagaimana anda mendapat maklumat mengenai perkhidmatan yang ditawarkan oleh KBS
   
  Media Massa
  Laman Web / Portal / Media Sosial
  Rakan dan saudara
  Lain-lain
  Nyatakan
   

BAHAGIAN B : BAHAGIAN YANG DI NILAI

   Sila tandakan (/) pada Bahagian yang berurusan. Pastikan anda hanya menanda SATU Bahagian sahaja.

Bil Bahagian (/)
1 Pejabat Menteri Belia dan Sukan
2 Pejabat Timbalan Menteri Belia dan Sukan
3 Pejabat Ketua Setiausaha 
4 Pejabat Timbalan Ketua Setiausaha (Antarabangsa dan Pengurusan)
5 Pejabat Timbalan Ketua Setiausaha(Strategik)
6 Bahagian Khidmat Pengurusan 
7 Bahagian Kewangan
8 Bahagian Akaun
9 Bahagian Pengurusan Maklumat
10 Bahagian Pengurusan Sumber Manusia
11 Bahagian Pembangunan Kemahiran Belia 
12 Bahagian Dasar dan Perancangan Strategik
13 Pejabat Penasihat Undang-Undang
14 Pejabat Ketua Pengarah, Jabatan Belia dan Sukan Negara (JBSN)
15 Bahagian Pembangunan Belia 
16 Bahagian Pembangunan Rakan Muda
17 Bahagian Pembangunan Sukan
18 Pejabat Ketua Audit Dalam
19 Pejabat Ketua Komunikasi Korporat
20 Bahagian Pembangunan  
21 Unit Integriti
22 Unit Pemerkasaan Ekonomi Bumiputra
23 Perpustakaan KBS
24 Gym 1Malaysia Putrajaya
25 Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia (IPPBM)

BAHAGIAN C : PENILAIAN PERKHIDMATAN PELANGGAN

   Sila baca dengan teliti, pilih dan tandakan pilihan terbaik anda (/) pada petak yang berkenaan.

1 Cemerlang 2 Baik 3 Sederhana 4 Lemah
Bil
Perkara Skala Penilaian
Tidak Berkenaan
1 2 3 4
1.
TELEFON  
a.Layanan cepat dan mesra.
b. Ketepatan maklumat yang diberikan
   
2.
KAUNTER  
a. Layanan mesra dan cepat.
b. Ruang tempat menunggu.
c. Ketepatan maklumat yang diberikan.
   
3.
PERSONEL/KAKITANGAN  
a. Kakitangan KBS
b. Pengawal Keselamatan
c. Kerjasama Kakitangan KBS
d. Sopan, berbudi bahasa, cekap dan cepat
e. Menepati masa temujanji.
f. Senang dihubungi melalui telefon.
g. Mendengar dengan teliti dan memahami keperluan pelanggan
h.Keyakinan dan kepercayaan kepada pengawai yang mengurus.
i. Masa menunggu yang diambil untuk mendapatkan layanan/perkhidmatan
j. Kesediaaan membantu.
k. Berpengetahuan.
   
4.
BORANG DIGUNAKAN  
a.Mudah diperolehi.
b.Senang diisi/mudah difahami
c.Arahan yang jelas
   
5.
PIAGAM PELANGGAN  
a.Jelas dan mudah difahami.
b.Mematuhi tempoh yang ditetapkan
   
6.
INFRASTRUKTUR  
a.Kebersihan Persekitaran
b.Penunjukan Arah
c.Pusat Maklumat Pelawat
   
7.
KESELURUHAN  
Kualiti perkhidmatan secara Keseluruhan

Sila beri komen atau cadangan anda bagi membaiki mutu perkhidmatan kami.

 

     

TERIMA KASIH ATAS MAKLUMBALAS ANDA!

Segala pertanyaan, sila hubungi

Pejabat Ketua Komunikasi Korporat
Unit Komunikasi Korporat,

Kementerian Belia dan Sukan Malaysia,
Aras 08, Menara KBS, Presint 4,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62570 Putrajaya

Tel       : 03-8871 3278
Fax      : 03-8888 8729
Email : ukk@kbs.gov.my

 

Copyright © 2016 Kementerian Belia dan Sukan Malaysia. All Rights Reserved.