PERINGATAN KEPADA PEMOHON                                                                                                                                                                                                                                                    Admin Login      

1. Sila pastikan BORANG PERMOHONAN JAWATAN ONLINE diisi dengan lengkap.
2. Tarikh tutup permohonan ialah pada 15 Mei 2011.
3. Jika pemohon sedang bertugas dengan Kerajaan / Badan Berkanun / Pihak Berkuasa Tempatan (PBT), permohonan hendaklah dibuat melalui Ketua Jabatan masing-masing. Pengesahan Ketua Jabatan adalah seperti mana yang dikehendaki. Ringkasan Kenyataan Perkhidmatan dan Salinan Laporan Penilaian Prestasi (LNPT) tahun terakhir hendaklah dibawa bersama ketika sesi temuduga. Cetak Pengesahan Ketua Jabatan
 

 

Syarat Permohonan

Permohonan Online

Kemaskini Permohonan

Semak Permohonan

 

 


 

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA
KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN MALAYSIA
MENARA KBS, NO. 27 PERSIARAN PERDANA, PRESINT 4
62570 PUTRAJAYA