Permohonan
     
    PENGENALAN  
    Program Biasiswa Sukan Persekutuan Kementerian Belia dan Sukan bertujuan untuk menghargai dan mengiktiraf atlet yang cemerlang dalam bidang sukan dan mempunyai potensi akademik yang baik untuk meneruskan pengajian di IPTA/IPTS.  
       
    Tawaran Biasiswa Sukan Persekutuan ini dibuka kepada semua atlet yang bergiat aktif dalam semua bidang sukan yang diiktiraf oleh Kementerian Belia dan Sukan dan Majlis Sukan Negara (MSN).  
       
    Biasiswa ini ditawarkan kepada atlet-atlet yang mengikuti pengajian bagi kursus dalam negara yang diiktiraf di Institusi Pengajian Tinggi Awam, Institut Pengajian Tinggi Swasta dan Politeknik. Penerima Baisiswa Sukan Persekutuan ini tidak mempunyai ikatan kontrak untuk berkhidmat dengan kerajaan.  
       
    Walaubagaimanapun, pemegang adalah digalakkan untuk menyumbang ke arah pembangunan sukan negara apabila tamat pengajian kelak  
       
       
    OBJEKTIF  
Program ini mempunyai objektif seperti berikut:
  • Menggilap kecemerlangan atlet negara serta atlet pelapis yang berprestasi tinggi di IPT.
  • Untuk memastikan atlet pelajar yang sedang mengikuti pengajian di IPT dapat meneruskan kecemerlangan di dalam bidang sukan dan akademik.
  • Menyediakan galakan dalam bentuk pemberian peralatan insentif pencapaian sukan.
 
    KELAYAKAN PERMOHONAN [atas]
Permohonan hanya terbuka kepada atlet yang memenuhi syarat :
a. Warganegara Malaysia;
b. Berumur tidak melebihi 25 tahun pada tarikh tutup permohonan bagi pengajian peringkat Diploma.
   
c. Berumur tidak melebihi 30 tahun pada tarikh tutup permohonan bagi pengajian peringkat Ijazah.
   
d. Atlet yang masih aktif dalam sukan dengan sekurang-kurang memenangi pingat dalam Sukan Malaysia (SUKMA), Sukan Universiti ASEAN (SUA) atau Sukan Institusi Pengajian Tinggi (SUKIPT) atau Kejohanan Kebangsaan yang diiktiraf sebelum tarikh tutup permohonan. Penyertaan 2 tahun kebelakang sahaja diambil kira. Pegawai dan jurulatih sukan tidak layak memohon.
   
e. Kategori permohonan :
  i) Pelajar yang sedang mengikuti pengajian hendaklah mencapai minimum Purata Nilai Gred Kumulatif (PNGK) 2.00 pada semester terkini (semasa permohonan dibuat) dengan baki tempoh pengajian dua (2) semester atau lebih; atau
   
  ii) Pelajar baru hendaklah telah mendapat surat tawaran pengajian sepenuh masa di peringkat Diploma / Ijazah Sarjana Muda dari mana-mana Institusi Pengajian Tinggi Tempatan.
   
f. Tidak menerima sebarang tajaan / biasiswa daripada mana-mana institusi / agensi kerajaan / swasta yang lain.
   
g. Sihat dari segi mental dan fizikal.
   
h. Pemohon-pemohon yang menerima hadiah biasiswa ini hendaklah terus giat di dalam latihan dan pertandingan-pertandingan sukan pilihannya semasa tempoh pengajiannya dan juga dikehendaki mewakili negara di dalam pertandingan-pertandingan di peringkat Kebangsaan dan Antarabangsa sekiranya diperlukan.
   
i. Pemohon-pemohon yang dipilih hendaklah berkelakuan baik (good-character) dan mempunyai minat serta semangat yang tinggi.
   
    ELAUN DAN KEMUDAHAN [atas]
   
a. Yuran Pengajian ditanggung sepenuhnya oleh KBS.
 
b. Elaun Sara Hidup:
Ijazah RM8400 setahun
Diploma RM7560 setahun
   
c. Elaun Buku:
Ijazah RM600 setahun
Diploma RM400 setahun
   
d. Elaun Alat Perkakas, Elaun Kertas Projek, Elaun Latihan Amali, Elaun Tesis.
   
e. Kemudahan Tambang Kapal Terbang:
  - Pelajar semenanjung yang melanjutkan pengajian di Sabah, Sarawak dan sebaliknya; atau
  - Pelajar Sarawak yang melanjutkan pengajian di Sabah dan disebaliknya; atau
  - Pelajar Labuan yang melanjutkan pengajian di Sarawak, Sabah dan Semenanjung..
   
    TEMPOH PENAJAAN [atas]
   
 
PERINGKAT PENGAJIAN
TEMPOH MAKSIMUM PENAJAAN
Diploma
4 tahun
Ijazah
5 tahun
   
    KAEDAH PERMOHONAN [atas]
   
a.
Tawaran ini hanya dibuka sekali setahun. Hebahan tawaran akan diumumkan melalui laman web rasmi Kementerian Belia dan Sukan. Pemohon hendaklah membuat permohonan secara dalam talian (online) sahaja.
   
b.
Setiap pemohon hanya layak membuat satu (1) permohonan. Pemohon boleh membuat kemaskini sehingga tarikh tutup permohonan iaitu pada 10 NOVEMBER 2013.
   
c.
Pemohon yang layak di panggil temuduga sahaja perlu membawa bersama DUA (2) salinan cetakan permohonan yang telah disahkan oleh PEGAWAI SUKAN DARI PUSAT SUKAN IPT masing-masing dan dokumen sokongan yang berkaitan semasa menghadiri temuduga.
   
d.
Permohonan yang tidak lengkap secara automatik tidak akan dipertimbangkan permohonannya.
   
    PERTANYAAN [atas]
   
  Untuk sebarang pertanyaan, sila hubungi :
   
 

URUS SETIA BIASISWA SUKAN PERSEKUTUAN
KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN
BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA
ARAS 5, MENARA KBS
NO.27, PERSIARAN PERDANA, PRESINT 4
PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN
62570 PUTRAJAYA

TEL : +603-88713000 Samb. 3551 / 3558
FAKS : +603-8888 8772